Agressie en geweld

Agressie is, helaas, een steeds meer voorkomend verschijnsel in onze huidige samenleving. Het uit zich in vele vormen en kent verschillende achterliggende oorzaken. Ook u kunt er privé, maar ook in uw werkomgeving, mee worden geconfronteerd. Een eerste instinctieve reactie bestaat uit vluchten, vechten of bevriezen. Een logische, doch niet altijd veiligheidsbevorderende reactie. Door het volgen van een training in de omgang met agressie en geweld, wordt u zich bewust van uw reacties bij uit de hand lopende incidenten. U leert hiermee om te gaan op een wijze waarbij uw veiligheid en die van derden zo veel mogelijk gewaarborgd blijft.

Artikelnummer: b-a&g Categorie:

Beschrijving

Door het volgen van een training in de omgang met agressie en geweld, worden medewerkers zich bewust van de reacties bij uit de hand lopende incidenten. Er wordt geleerd hiermee om te gaan op een wijze waarbij de veiligheid zo veel mogelijk gewaarborgd blijft. Door bij aanvang van de training stil te staan bij de theorie over de verschillende soorten agressie, de instinctieve reacties en diverse methoden om agressie om te buigen, wordt een stuk bewustwording gecreëerd. Later volgen diverse rollenspellen aan de hand van persoonlijke ervaringen van de deelnemers. Hiertoe wordt de trainer ondersteund door een trainingsacteur. Hij neemt in de rollenspellen de gewenste rol voor zijn rekening. Dit zijn de onderwerpen die aan bod komen:

 • Diverse vormen en oorsprong van agressie
 • Spanningscontrole oefeningen
 • Kennis van eigen primaire reacties (vluchten/vechten)
 • Emotionele zelfcontrole en beheersing
 • Omgaan met frustratieagressie: de-escaleren
 • Omgaan met instrumentele agressie en grensoverschrijdend gedrag; grenzen stellen
 • Collegiale ondersteuning
 • Feedback geven en feedback ontvangen (LSD-technieken)
 • Risico inschatting
 • Voorzorgsmaatregelen inzetten
 • Traumaverschijnselen herkennen
 • Eerste opvang
 • Aangifte doen en schadeverhaal

Praktijk / klassikaal 

Praktijksimulaties aan de hand van rollenspellen, gebaseerd op ervaringen van de deelnemers. De trainer wordt ondersteund door een trainingsacteur.

Tijdsduur

Om de e-learning door te nemen heeft u ongeveer 2,5 uur nodig. Daarna volgt een praktijkgedeelte van een dagdeel.

Competenties

Herkennen van agressie en geweld vormen
Erkenning en analyse
Inzicht in primaire reacties
Hoe te handelen bij agressie en geweld
De-escalerende technieken

Doelgroep

De blended learning ‘Agressie en Geweld’ is voor iedereen die tijdens de uitvoering van zijn of haar werkzaamheden mogelijkerwijs met agressie in aanraking komt.

Resultaat

Na het volgen van de blended learning ‘Agressie en Geweld’ zijn uw medewerkers beter in staat hiermee om te gaan. De deelnemer heeft geleerd om diverse vormen van agressie en geweld te herkennen, te anticiperen op toenemende onrust door zelfreflectie, het eigen handelen in perspectief te plaatsen en ‘nee’ te zeggen zonder boosheid uit te lokken. Daarnaast zijn ze in staat om agressie om te buigen tot de-escalatie en zijn de competenties luisteren, samenvatten en doorvragen verbeterd.

Is uw interesse gewekt?

Meer informatieOfferte aanvragen