Besloten ruimte

Het betreden van een besloten ruimte vereist afspraak en voorbereiding van de werkwijze en het in te zetten materiaal. Met name de slechte toegankelijkheid voor hulpverlening en de slechte ventilatie maken het werken in een besloten ruimte gevaarlijk. Zo kan er onvoldoende luchtverversing zijn of kunnen er schadelijke of explosieve gassen aanwezig zijn. Gevaren die kunnen optreden bij het werk zijn gevaar voor verstikking, brand, explosie, vergiftiging of bedwelming. De beperkte toegangsruimte, het valgevaar of de duistere omgeving kunnen extra risico’s voor de betreder zijn. Gedurende de training komen gepaste maatregelen aan bod om deze risico’s te beheersen of te minimaliseren.

Artikelnummer: b-besloten-ruim Categorie:

Beschrijving

E-learning

Tijdens de e-learning komen onder andere de volgende onderwerpen aan bod:

  • Uitleg van wet- en regelgeving, doelvoorschriften en Arbo catalogus;
  • Inventarisatie van de risico’s en gevaren, opstellen van TRA, maken van afspraken en vastleggen in een werkvergunning;
  • Specifieke risico’s, zoals vergiftiging, explosie, biologische agentia en gevaarlijke stoffen;
  • Toezicht, observatie en communicatiemiddelen;
  • Persoonlijke Beschermingsmiddelen (PBM’s).

Praktijk / klassikaal

Als alle deelnemers de online theorie succesvol hebben doorlopen, volgt het praktijkgedeelte. Tijdens dit onderdeel wordt de theorie face-to-face geoefend in de praktijk. Op die manier worden uw medewerkers bewust van de gevaren en risico’s die gepaard gaan met het werken in besloten ruimten.

Tijdsduur

Om de e-learning door te nemen heeft u ongeveer 1,5 uur nodig. Daarna volgt nog een praktijkgedeelte van een dagdeel.

Competenties

Veiligheidsbewust werken
Risico herkenning
Preventief handelen
Kennis van beheersmaatregelen

Doelgroep

De training is bedoeld voor medewerkers die vanwege de uitvoering van hun werkzaamheden regelmatig in besloten ruimten werken.

Resultaat

Na het volgen van de training kunnen uw werknemers op een veilige en verantwoorde wijze werkzaamheden in besloten ruimten uitvoeren. Er wordt informatie en voorlichting gegeven over de mogelijke risico’s van het werken in besloten ruimten. Zo wordt er inzicht gegeven van de gevaren en de te nemen voorzorgsmaatregelen, om de eigen veiligheid te waarborgen.

Is uw interesse gewekt?

Meer informatieOfferte aanvragen