Preventiemedewerker

Volgens de Arbowet dient elke organisatie te beschikken over tenminste één preventiemedewerker. Deze persoon is het aanspreekpunt op het gebied van veiligheid, gezondheid en welzijn binnen een bedrijf. Deze dient met instemming van de OR/PVT te worden gekozen. Hij of zij staat de werkgever bij in de verantwoordelijkheden voor de dagelijkse veiligheid en gezondheid van de werknemers, klanten en gasten. Deze persoon dient daarom alle maatregelen te kennen gericht op de veiligheid en gezondheid binnen een bedrijf, voor zowel de binnen- als buitendienst. Deze training biedt kennis en inzicht om deze functie effectief en efficiënt uit te voeren.

Artikelnummer: b-prevent-med Categorie:

Beschrijving

E-learning

Tijdens de e-learning Preventiemedewerker komen onder andere de volgende onderwerpen aan bod:

  • Wet- en regelgeving;
  • Inhoud van de functie;
  • Risico beheersing;
  • (Bijna) ongevallen;
  • Veiligheidscultuur en veiligheidsbewustzijn;
  • Arbomanagementsysteem;
  • PMO (Preventief Medisch Onderzoek);
  • Bedrijfshulpverlening.

Het voordeel van een e-learning is dat de medewerkers in hun eigen tempo een training kunnen volgen, wanneer hen dat uitkomt. Elke e-learning wordt afgesloten met een aantal vragen. Wanneer voldoende vragen goed zijn beantwoord, kunnen de medewerkers een certificaat downloaden en uitprinten.

Praktijk / klassikaal

Als alle deelnemers de online theorie succesvol hebben doorlopen, volgt het praktijkgedeelte. Tijdens dit onderdeel wordt er face-to-face geoefend met diverse casussen om uw preventiemedewerkers goed voor te bereiden op hun taken binnen uw organisatie.

Tijdsduur

Om de e-learning door te nemen heeft u ongeveer 2,5 uur nodig. Daarna volgt nog een praktijkgedeelte van een dagdeel.

Competenties

Basiskennis veiligheidsmanagement
Beïnvloeden van veiligheidscultuur en -bewustzijn
Herkennen van onveilige situaties en handelingen
Preventief handelen

Doelgroep

Alle medewerkers die de functie van preventiemedewerker (gaan) uitvoeren.

Resultaat

Na de blended learning Preventiemedewerker hebben uw medewerkers inzicht in hun rol als preventiemedewerker en hoe deze functie effectief en efficiënt te combineren is met hun huidige functie. Ook hebben ze kennis genomen van de huidige wetten en regels die er gelden. Tot slot weten zij hoe ze de organisatie het beste kunnen adviseren en zodoende bijdragen aan het verbeteren en/of in stand houden van de veiligheidscultuur en -bewustzijn.

Is uw interesse gewekt?

Meer informatieOfferte aanvragen