Verontreinigde grond

Tijdens de uitvoering van werkzaamheden in de grond kunnen medewerkers in aanraking komen met verontreinigde grond. De training ‘Veilig werken in verontreinigde grond’ training geeft informatie over de gevaarlijke stoffen waarmee medewerkers in aanraking kunnen komen, hoe dit contact zo veel mogelijk kan worden voorkomen en hoe medewerkers dienen te handelen bij een mogelijke overdracht.

Artikelnummer: e-verontr-grond Categorie:

Beschrijving

Het voordeel van een e-learning is dat de medewerkers in hun eigen tempo een training kunnen volgen, wanneer hen dat uitkomt. Elke e-learning wordt afgesloten met een aantal vragen. Wanneer voldoende vragen goed zijn beantwoord, kunnen de medewerkers een certificaat downloaden en uitprinten.

Tijdens de e-learning komen onder andere de volgende onderwerpen aan bod:

  • Bodemonderzoek;
  • Verontreinigde grond;
  • Soorten verontreiniging in de grond;
  • Bijzondere omstandigheden;
  • Risico’s en maatregelen;
  • Betrokken deskundigen;
  • Blootstellingsroutes;
  • Arbeid hygiënische strategie;
  • Persoonlijke beschermingsmiddelen.

Tijdsduur

Om de e-learning door te nemen heeft u ongeveer 2 uur nodig.

Competenties

Herkennen van verontreinigingen
Risico’s inschatten
Bodemkaarten lezen
Kennis van opnameroutes

Resultaat

Na het volgen van de e-learning weten uw medewerkers hoe ze veilig en verantwoord kunnen werken in verontreinigde grond en hoe ze om moeten gaan met gevaarlijke stoffen. Ook weten zij welke maatregelen zij moeten nemen vooraf. Zij worden zich bewust van de risico’s en gevaren van verontreinigde grond. Hierdoor ontstaat een hogere veiligheidsbewustwording.

Doelgroep

Deze training is bedoeld voor medewerkers die regelmatig vanuit hun beroep werkzaamheden in de grond uitvoeren.

Is uw interesse gewekt?

Meer informatieOfferte aanvragen