Werken met chemicaliën

In de e-learning ‘Veilig omgaan met chemicaliën’ wordt ingegaan op de handelswijze die noodzakelijk is om veilig te kunnen werken met verschillende soorten chemicaliën. De deelnemers worden op de hoogte gebracht van specifieke risico’s gekoppeld aan chemicaliën met daarbij hun taken en verantwoordelijkheden op het gebied van veiligheid, al dan niet opgelegd vanuit de Arbowet.

Artikelnummer: e-chemi Categorie:

Beschrijving

De deelnemers leren om de diverse risico’s en beheersmaatregelen te herkennen. Verder leren zij hoe te handelen om veilig met chemicaliën te kunnen werken. Dit wordt gedaan aan de hand van foto’s met daarbij de uitleg. In de e-learning komen de onderstaande onderwerpen aan bod.

Tijdens de e-learning komen onder andere de volgende onderwerpen aan bod:

  • Wet- en regelgeving;
  • Plichten werkgever en werknemer;
  • Veiligheid- en gezondheidspictogrammen;
  • Gevaren categorieën;
  • Preventieve maatregelen;
  • Opslag gevaarlijke stoffen;
  • Hoe te handelen bij calamiteiten en lekkages;
  • Prioritering van de te nemen maatregelen;
  • Persoonsbescherming.

Tijdsduur

Om de e-learning door te nemen heeft u ongeveer 2 uur nodig.

Competenties

Veiligheidsbewust werken
Risico herkenning
Voorkomen van inname
Kennis van MSDS bladen

Doelgroep

De blended learning is bedoeld voor alle medewerkers, die tijdens de uitvoering van hun werkzaamheden met chemicaliën in aanraking kunnen komen. Denk hierbij aan het laden en lossen van chemicaliën, het repareren van installaties / leidingwerk en schoonmaakwerkzaamheden.

Resultaat

Na het volgen van de e-learning ‘Veilig omgaan met chemicaliën’ weten uw medewerkers welke gezondheidsrisico’s zij lopen. Tevens zijn de medewerkers op de hoogte welke richtlijnen ze moeten volgen voor het juist omgaan met het verwijderen, opslaan en afvoeren van chemicaliën.

Is uw interesse gewekt?

Meer informatieOfferte aanvragen